člen
SLOVENSKEJ  ASOCIÁCIE
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi


bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP

 

              Sme spoločnosť fungujúca na trhu v oblasti bezpečnosť a ochrana

zdravia pripráci ( BOZP ) a ochrana pred požiarmi ( OPP ) s dlhoročnými

skúsenosťami a vysokou profesionalitou. Vyprofilovali sme sa z tzv.

,,materskej" firmy, fungujúcej v tejto oblasti už od roku 1992.

              V roku 2010 sme prešli zmenou a vďaka vzniku dcérskej

spoločnoti sme rozšírili okruh ponúkaných služieb. Poskytujeme služby

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciách,

legislatívou požadované školenia zamestnancov, tvorbu legislatívou

stanovenej dokumentácie BOZP, OPP a PZS, ako i ďalšie služby.

Máme štatút školiaceho zariadenia pre výchovu a vzdelávanie.

Náš prístup je profesionálny a flexibilný.

 

              Našim obchodným partnerom ponúkame a doporučujeme

predovšetkým KOMPLEXNÉ RIEŠENIA dodávateľským spôsobom

na základe uzatvorenej zmluvy, nakoľko sa tým docieli komplexné

zabezpečenie celej oblasti BOZP, OPP a PZS v súlade s platnou

legislatívou. Na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme

i konkrétne dielčie činnosti. Služby zabezpečujeme prostredníctvom

odborníkov z vlastných radov v danej oblasti, alebo za pomoci

našich subdodávateľov.

 

 


pridaj túto stránku ku svojim obľúbeným - (iba v IE)

Copyright © 2011, BOZP & OPP